Αρχείο για Καβάφης

Lucifer Over London – Καβάφης, ο Τέλειος

Posted in Agenda with tags , on 11/10/2013 by marginalpunkie and moodysofi

ΗΔΟΝΗ

Χαρά και μύρο της ζωής μου η μνήμη των ωρών
που ηύρα και που κράτηξα την ηδονή ως την ήθελα.
Χαρά και μύρο της ζωής μου εμένα, που αποστράφηκα
την κάθε απόλαυσιν ερώτων της ρουτίνας.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

την Τρίτη 15 Οκτωβρίου η εκπομπή έχει αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη, στον Καβάφη τον τέλειο.

Καλή σας ακρόαση,

marginalpunkie