Αρχείο για swans

Αφιέρωμα στους μεγάλους SWANS την Κυριακή στο HANGOVER HEART ATTACK

Posted in Περί μουσικής... with tags , , on 23/04/2013 by kingbabis

«Music should come from that deep sex death place in your stomach»  –   Michael Gira